Từ Điển Cờ

Những thuật ngữ  trong các trò chơi boardgame thông dụng được tập hợp trong từ điển. Từ điển sẽ cung cấp các định nghĩa ngắn gọn nhất, được biên tập thành 3 mục chính:
  • Từ điển cờ Tướng với ngôn ngữ Việt, Anh, Hoa
  • Từ điển cờ Vua với ngôn ngữ Việt, Anh, Tây Ba Nha
  • Từ điển cờ Vây với ngôn ngữ Việt, Anh
  Từ điển giúp người xem nhanh chóng hiểu nhanh định nghĩa, ý nghĩa của từ chuyên môn nhằm mục đích phục vụ chuyện học tập và luyện tập các môn cờ bằng các ngôn ngữ đa dạng. Bộ từ điển còn sơ sài nhưng sẽ được cập nhật thường xuyên. Hy vọng bộ từ điển này sẽ giúp các kỳ thủ học tập tốt hơn.

No Content Available

Tin Gần Đây

Close [X]
8live online casino