Yếu Tố May Mắn Trong Cờ Úp Chiếm Bao Nhiêu Phần Trong Chiến Thắng?

Cờ úp luôn mang sự hấp dẫn vì sự bất ngờ, tính may rủi và kết thúc nhanh chóng hơn cờ tướng. Bàn cờ úp bắt đầu với 30 quân ờ úp xuống mặt bàn, hay che đậy bằng những nắp hộp nhẫn đỏ chót, chỉ 2 Tướng lộ mặt. Hai người chơi xào cờ … Đọc tiếp Yếu Tố May Mắn Trong Cờ Úp Chiếm Bao Nhiêu Phần Trong Chiến Thắng?