Từ Điển Cờ – Cờ Tướng

Cờ Tướng Khai Cuộc hay còn gọi là Khai Cuộc Cờ Tướng à giai đoạn mới bắt đầu ván cờ Tướng. Hai bên bày quân bố trận trên bàn cờ.

Giai đoạn này rất quan trọng vì nó thực sự có ý nghĩa quyết định đến toàn bộ quá trình diễn biến ván cờ. Thông thường, khai cuộc  kéo dài từ 8 đến 12 nước đi đầu tiên.

từ1 định1
từ1 định1
từ1 định1
Close [X]
8live online casino